Informacje

 

MAXI Wawrzkiewicz i Wawrzkiewicz Sp. J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Zakup linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materacy z pianki poliuretanowej
w celu wprowadzenia na rynek linii nowych produktów.

Celem projektu jest zakup innowacyjnej na skalę świata linii technologicznej, na którą składają się najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, w celu wprowadzenia na rynek linii nowych produktów – innowacyjnych w skali świata produktów z pianki poliuretanowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 127 925,50 PLN

Całkowita wartość projektu: 3 551 364,40 PLN

______________________________________


Działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dotacja na kapitał obrotowy

Cele projektu: bierzące funkcjonowanie firmy tj.: kosztowe wydatki zgodne z wytycznymi projektu

Wartość projektu: 314 699,31 PLN


 

MAXI WAWRZKIEWICZ I WAWRZKIEWICZ Spółka Jawna
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Internacjonalizacja produktów firmy”

Celem projektu jest umiędzynarodowienie oferty produktowej Wnioskodawcy.

Planowane efekty to m.in.: zwiększenie eksportu produkowanych przez firmę półfabrykatów do produkcji mebli tapicerowanych (w tym pianek poliuretanowych) oraz materacy.


Wartość projektu: 375 159,12PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 124 256,48PLN